Polityka Prywatności Sklepu Internetowego bardzofajne.pl oraz wykorzystywania plików cookies.

Niniejsza Polityka Prywatności, stanowiąca załącznik do Regulaminu sklepu internetowego bardzofajne.pl jako jego integralną część, określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności  Użytkowników sklepu internetowego.

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku jest Tomasz Zaręba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Skapande Tomasz Zaręba z siedzibą w Kęty (32-650), ul. 3 Maja 48A/4, NIP: 5492368167 (dalej zwana „Administratorem”).
 2. Dane osobowe przekazywane Administratorowi są przechowywane i przetwarzane na zasadach określonych w prawie polskim, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 3. Dane osobowe zbierane w sklepie internetowym są udostępniane przez Użytkownika poprzez wypełnienie dostępnych w sklepie internetowym formularzy, podczas kontaktu za pomocą wiadomości elektronicznych lub kontaktu telefonicznego, a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez Administratora podczas wizyty Użytkownika na stronie internetowej. Podanie prawdziwych danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne i niezbędne do zrealizowania transakcji zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Użytkownik dokonujący zakupu produktów oferowanych w sklepie internetowym będzie zobowiązany podać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania. Jeżeli  Użytkownik zdecyduje się na założenie konta w sklepie internetowym, Administrator będzie także uprawniony do przetwarzania stanu realizacji oraz historii zamówień złożonych przez Klienta.
 5. W sytuacji kontaktu telefonicznego lub kontaktu e-mail Użytkownik może zostać poproszony o podanie nazwy użytkownika, imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu zamieszkania.
 6. Podany przez użytkownika adres e-mail może być wykorzystany w celu wysyłania wiadomości promocyjnych.
 7. Dane osobowe, które  Użytkownik podaje podczas kontaktu email lub telefonicznego z Administratorem będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie  Użytkownika.
 8. W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom państwowym a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom, które w imieniu Administratora podejmą działania windykacyjne.
 9. Administrator pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami opisanymi powyżej.
 10. Administrator będzie się kontaktował z  Użytkownikami przede wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej, ewentualnie telefonicznie lub listownie w sprawach związanych z realizacją transakcji zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.
 11. Każdy  Użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, samodzielnie dokonując zmiany w profilu Użytkownika dostępnym po zalogowaniu do konta w sklepie internetowym lub, w razie problemów, przesyłając dyspozycję do Administratora e-mailem na adres: rzeczy@bardzofajne.pl
 12. Administrator dokłada wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych.
 13. Administrator zarejestrował zidentyfikowany zbiór danych osobowych w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod numerem: ref. WWW. 183624689
 14. Do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora systemu mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie Administratora.
 15. Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
 16. W sklepie internetowym znajdują się odnośniki i przekierowania do innych stron WWW. Administrator sklepu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.
 17. Podmiotem zbierającym dane jest Administrator.
 18. Podczas wizyty w Serwisie system Administratora automatycznie pobiera tzw. pliki cookies, tj.: publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie nazwę stacji klienta, nazwa  Użytkownika podawana w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez link, informacje o przeglądarce  Użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy połączeniu. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki oraz ulepszenia działania sklepu internetowego.
 19. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w sklepie internetowym, monitorowania ruchu Użytkowników w sklepie internetowym, opracowania statystyk korzystania z serwisu internetowego. Pliki cookies pozwalają ponadto Użytkownikom na zachowanie ich parametrów w sklepie internetowym.
 20. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Administrator nie gwarantuje jednak poprawnego działania sklepu internetowego przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.
 21. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie www.bardzofajne.pl w celu informacyjnym.

Czym są ciasteczka (pliki cookies)?

Ciasteczko jest plikiem alfanumerycznym (tekstowym), który jest zapisywany na komputerze użytkownika podczas odwiedzin naszej witryny (lub aktualizowany – w przypadku odwiedzin ponownych/kolejnych).

W jaki sposób wykorzystujemy cookies w naszym serwisie?

Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację danych osobowych. Pliki cookies są wykorzystywane w naszym serwisie do celów statystycznych (dotyczących statystyk odwiedzin naszej witryny) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu i dostarczenia bardziej dopasowanych treści.

Czy mogę wyłączyć obsługę Cookies?

Tak, możesz to zrobić w każdej chwili poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki w zakresie obsługi Cookies.

Jak wyłaczyć obsługę ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach:

Google Chrome

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:

 • Usuwanie plików cookie
 • Domyślne blokowanie plików cookie
 • Domyślne zezwalanie na pliki cookie
 • Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
 • Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.
O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.
O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki cookie”.

Wyłączenie lub blokada obsługi cookies może spowodować nieprawidłowe działanie naszej witryny. Jeśli Twoja przeglądarka akceptuje obsługę Cookies, oznacza to wyrażenie zgody na stosowanie cookies przez naszą witrynę.